Nederlands
Kies een taal ENNL

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring zet Cabinaid uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in het contact met u verkrijgen. Door gebruik te maken van deze website, via de website contact met ons op te nemen en/of producten of diensten bij Cabinaid af te nemen, gaat u akkoord met dit privacy beleid. Cabinaid voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens
Cabinaid doet het uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Cabinaid verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Cabinaid verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen en factureren van onze diensten
  • afhandelen van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan.
  • opslag van de overeenkomst en bestelhistorie
  • het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie

Welke gegevens kunnen door Cabinaid worden bewaard:

  • Voornaam & achternaam
  • Zakelijk adres en/of privéadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

U heeft als privépersoon altijd het recht om deze gegevens in te zien of te laten verwijderen. Persoonsgegevens worden nimmer beschikbaar gesteld aan derden.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht via de website gebruiken wij een SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden kunt u zien aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Gegevens van websitebezoek
Cabinaid verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website. Welke informatie wij kunnen verzamelen stelt u zelf in via Cookies. Wij gebruiken deze gegevens om beter inzicht te krijgen in onze klanten en om de dienstverlening en website te optimaliseren. Cabinaid is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de individuele identiteit van websitebezoekers. Op de site gebruiken we de Google-Analytics tag om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Wij hebben het Google niet toegestaan om de verkregen informatie uit Analytics te gebruiken voor andere Google diensten. De door Google verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 

Social media
Op de website vind u links naar onze social media pagina's (Facebook, LinkedIn en Instagram). Bij het klikken op deze links verlaat u onze pagina en komt u op de pagina's van Facebook, Instagram en/of LinkedIn terecht. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw gegevens doen die zij via de eigen cookies verwerken. 

Bewaartermijn gegevens en inzage
Zodra de dienstverlening bij Cabinaid eindigt bewaren wij enkele gegeven op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen de gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn verwijderen wij alle gegevens. U heeft recht tot inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat uw dienstverlening bij ons is beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de afdeling administratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ook inclusief relevante kopieën van het uittreksel van de kamer van koophandel van uw vennootschap. Hierbij verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van uw privacy. Cabinaid zal zo snel mogelijk, altijd binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Delen met anderen
Cabinaid verstrekt uitsluiten gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegeven inzien en aanpassen
U heeft het recht om te vragen om inzage in of correctie/verwijdering van uw gegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen zullen wij vragen om adequate identificatie. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegeven gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze vinden in de instellingen van de browser.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan tussentijds gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt via deze webpagina. Heeft u vragen of is er iets niet duidelijk, neem dan contact met ons op.