Nederlands
Kies een taal ENNL

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.cabinaid.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Cabinaid BV. Cabinaid BV is op zijn beurt een merknaam en onderdeel van AED Cup BV. Cabinaid.com is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is. Constateert u degelijke fouten, laat dit dan aan ons weten door een e-mail te sturen. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AED CUP BV. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij AED Cup BV. Overname van beelden of gegevens is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van AED Cup BV. Neem hiervoor contact met ons op.

Mochten er wijzigingen worden aangebracht in de disclaimer. Op deze webpagina kunt u altijd de meest recente versie van de disclaimer voor www.cabinaid.com vinden.